Heropening De Blink maandag 12 oktober

Wij zijn blij te kunnen meedelen dat we aanstaande maandag 12 oktober de deuren van De Blink weer kunnen openen. Er zijn geen besmettingen meer bijgekomen en met de medewerkers die ziek waren gaat het gelukkig weer beter.

Om het risico op besmetting op school zo klein mogelijk te maken, worden lokalen en materialen extra vaak schoongemaakt. Daarnaast zullen onze leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs en medewerkers in het (voortgezet) speciaal onderwijs in situaties die daarom vragen een mondkapje dragen. Ook bekijken we of het mogelijk is om per dag slechts één ambulante begeleider per dag in een groep te laten werken. Deze extra maatregelen gelden in principe tot 1 december. Daarna bekijken we de situatie opnieuw.

We verheugen ons erop de leerlingen weer binnen school te zien!