Verlenging sluiting De Blink

Op advies van de GGD, in overleg met ons bestuur en onze medezeggenschapsraad hebben wij besloten de sluiting van de school te verlengen tot en met vrijdag 9 oktober. 

Voor een beperkt aantal leerlingen bieden we vanaf vandaag noodopvang. Voor de overige leerlingen zijn onze leraren druk bezig thuisonderwijs te organiseren. De komende week buigt de school zich over de protocollen van veiligheid en hygiëne om bij de heropening de kans van besmetting en verspreiding zo klein mogelijk te maken.