De Blink: maatwerk in rust en geborgenheid

Wij geven speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan ongeveer 125 leerlingen. Zij zijn zeer moeilijk lerend, hebben een meervoudige beperking, of zijn sociaal-emotioneel kwetsbaar. Met ruim 40 medewerkers bieden we hen pedagogisch en didactisch maatwerk. We werken  er doelgericht aan om het beste uit onze leerlingen naar boven te halen. Dat doen we in een klimaat waarin iedereen zich geaccepteerd en gewaardeerd voelt, en met een team van daadkrachtige en flexibele medewerkers. Zo bereiden we onze leerlingen voor op hun volgende stap.

​Samen met jou

Elke school biedt de specifieke ondersteuning die hun leerlingen nodig hebben. Daarvoor werken we nauw samen met elkaar en met partners zoals ouders, (jeugd)zorg en revalidatie. Wij zetten ons onvoorwaardelijk in voor de ontwikkeling van elke leerling: samen laten we elk kind groeien.

Over De Onderwijsspecialisten

Het merendeel van de ongeveer 1.300 medewerkers van De Onderwijsspecialisten is leraar of onderwijsondersteuner. Daarnaast werken er onder meer gedragswetenschappers, fysiotherapeuten en maatschappelijk werkers. Samen zorgen wij er voor dat onze leerlingen de beste begeleiding krijgen. Als De Onderwijsspecialisten onderscheiden we ons door geïntegreerde kennis op het gebied van onderwijs, gedrag en zorg.

We bieden onze leerlingen optimale begeleiding om de beste versie van zichzelf te worden, en dit doen we ook voor onze medewerkers. Bij ons krijg je daarom alle ruimte om verder te leren. We bieden ontwikkelmogelijkheden en opleidingsprogramma’s, zowel inhoudelijk als verbredend. Je bent regisseur van je eigen loopbaan en bent medeverantwoordelijk voor het realiseren van onze doelen, resultaten en opbrengsten die onze leerlingen verder helpen in de maatschappij.

Vacatures bij De Blink

Momenteel is er geen vacature op onze school. Klik op onderstaande link voor de vacatures bij één van onze andere scholen van De Onderwijsspecialisten.