Ons onderwijs

Ons onderwijs is zo ingericht dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces doorlopen. We maken hierbij gebruik van eigentijdse methodes, die zijn afgestemd op het ontwikkelingsniveau van de leerling.

Praktijkgericht en opbrengstgericht

Het onderwijs in het voortgezet speciaal onderwijs is praktijkgericht en laat leerlingen hun schoolse vaardigheden toepassen in concrete situaties. Hiermee bereiden we hen voor op een toekomst waarin ze zo zelfstandig mogelijk functioneren. We kijken naar de mogelijkheden die onze leerlingen hebben en werken gericht aan de doelen en resultaten die we samen willen behalen. Dit zijn doelen op cognitief, praktisch en sociaal-emotioneel gebied. Zo halen we het beste uit onze leerlingen.

Burgerschap

De kern van burgerschapsonderwijs gaat over aandacht voor basiswaarden. Denk daarbij aan gelijke behandeling en respect voor anderen in een multiculturele samenleving. Het gaat om positief met elkaar omgaan in de klas. We vergroten zo de zelfredzaamheid van onze leerlingen in de Nederlandse samenleving. Burgerschap is een apart vak voor de midden- en bovenbouw van leerroute 3 en 4. Voor de andere leerroutes komt dit terug in ons schoolklimaat, verschillende vak-en leergebieden, schoolbrede projecten of het betrekken van de omgeving van de school bij ons onderwijs. We gebruiken verschillende dagelijkse situaties om leerlingen te laten ervaren dat aan elke kwestie verschillende kanten zitten. Waar we de focus op leggen wordt deels bepaald door de mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen.

Sport en bewegen

Beweging is gezond en dat stimuleren we dan ook. Leerlingen krijgen één of twee keer per week bewegingsonderwijs. Ook doet onze school mee aan het sportprogramma Sportstimulering Veenendaal. Leerlingen volgen clinics en maken kennis met veel verschillende vormen van beweging en sport. Het doel is om hen te stimuleren om meer te bewegen en zich aan te sluiten bij een vereniging. Hiervoor werken we samen met Special Heroes.

Zwemonderwijs

Eén keer per week gaan de meeste groepen schoolzwemmen (met uitzondering van de uitstroomgroep en de onderbouwgroepen van het speciaal onderwijs). In deze les bewegingsonderwijs in het water proberen we de leerling watervrij te maken en eventueel voor te bereiden op een diploma. Het zwemprotocol is op school in te zien. Het zwemonderwijs wordt gegeven in het Valleibad in Veenendaal door zwemleraren. Het gaat daarbij om een les bewegingsonderwijs in het zwembad. We oefenen voor onderdelen die horen bij het reguliere zwemdiploma. Onze eigen medewerkers en vrijwilligers staan de badmeesters bij. Er is een protocol opgesteld voor het zwemonderwijs en zwemmen en epilepsie.

Culturele en creatieve vorming

Via het programma School & Cultuur Veenendaal kunnen leerlingen deelnemen aan verschillende culturele projecten. Ze kunnen kiezen uit toneel, muziek, dans, beeldende vorming, literatuur, multimedia en cultureel erfgoed. Deze projecten worden in samenwerking met culturele en regionale instellingen uitgevoerd (Landschap Erfgoed Utrecht).

Ook bezoeken we meerdere keren per jaar een culturele voorstelling in Theater De Lampegiet. Dit kan dankzij de Commissie Werkgroep Educatieve Theatervoorstellingen. Op school besteden we elke week aandacht aan creatieve vorming. Eén dag per week geeft een ingehuurde vakdocent dramalessen aan alle groepen.

Een goed leven / LACCS

Wij willen dat alle leerlingen een goed leven ervaren. Ook leerlingen met ernstige verstandelijke of meervoudige beperkingen. De LACCS-methodiek helpt ons hierbij. Voor een goed leven moet het op vijf gebeden goed voor elkaar zijn: lichamelijk welzijn, alertheid, contact, communicatie en stimulerende tijdsbesteding. Voor een aantal leerlingen organiseren wij jaarlijks een LACCS-gesprek. Deze leerlingen krijgen ook een LACCS handelingsplan.