Onze partners

Elke leerling zo goed mogelijk begeleiden, zodat hij of zij het beste uit zichzelf kan halen. Daar werken we elke dag aan. Samen. Samen met anderen en op verschillende manieren. Omdat samenwerking leidt tot nog beter onderwijs.  

Samen met leerlingen en ouders

Natuurlijk praten we graag en veel met onze leerlingen en hun ouders. Ze adviseren ons elke dag. Samen weten we meer.

Leerlingen en ouders

Samen met partners en omgeving

We werken samen met andere scholen in de regio, met zorginstellingen en natuurlijk ook bedrijven en gemeenten.

Partners en omgeving

Samen met collega's

Samen met onze collega's van de 26 scholen van De Onderwijsspecialisten staan we sterk. We leren van en met elkaar.

Collega's