Samen met leerlingen en ouders


Samen met leerlingen

De Blink heeft een leerlingenraad met vertegenwoordigers uit een alle groepen. Elke zes weken komt de leerlingenraad bij elkaar. De raad bespreekt dan met de teamleider vso en de directeur onderwerpen die de leerlingen belangrijk vinden. De schoolleiding vraagt in het overleg naar de mening of het advies van leerlingen over schoolzaken.

Samen met ouders

Ook met ouders werken we nauw samen. Onze docenten hebben veel contact met ouders. Op vaste momenten, wanneer je daar als ouder behoefte aan hebt of als de docent het nodig vindt. Hoe gaat het op school? Hoe ontwikkelt je kind zich? Dit zijn vragen die elke ouder heeft. Omgekeerd zijn wij benieuwd hoe ouders en verzorgers een kind zien. Hoe gaat het thuis? Valt er iets op of zijn er bijzonderheden? Op allerlei manieren en momenten houden we graag contact met jou als ouder of verzorger.

Zo blijf je op de hoogte

  • Via het nieuws op deze website.
  • Via SchouderCom. Met dit systeem kunnen we veilig mailen, foto’s sturen en je van alles op de hoogte houden.
  • Via e-mail. Informatie, brieven of oproepen worden vaak per e-mail gestuurd. Je kunt ook zelf vragen of mededelingen mailen naar info@blink-veenendaal.nl.
  • Via leuke activiteiten, zoals een Open Huis en een voorjaarsmarkt.

Ouderavonden
Aan het begin van het schooljaar houden we een informatie- en kennismakingsavond. In de tweede helft van het schooljaar houden we vaak een thema-avond rondom een onderwerp dat bij ouders leeft. Ook zijn er perspectiefgesprekken over de voortgang en toekomst van je zoon of dochter. Op een avond voor de kerstvakantie is er de gemeenschappelijke kerstviering met ouders en belangstellenden.

Oudergesprekken
Bij alle nieuwe leerlingen komt onze schoolmaatschappelijk werker op huisbezoek. In dit gesprek kijken jullie terug op het proces van plaatsing. Ook delen jullie de eerste ervaring met onze school. Aan het eind van het schooljaar evalueren we de voortgang van je zoon of dochter. Het is mogelijk om tussendoor een extra gesprek aan te vragen. Afhankelijk van de periode en de groep voeren wij driehoeks-, LACCS- of perspectiefgesprekken. We vinden het fijn als de leerling zelf aanwezig is bij deze gesprekken.

Ouderwerkgroep
De ouderwerkgroep organiseert veel praktische zaken binnen onze school en ondersteunt daarbij ook zelf. In de werkgroep zitten op dit moment zes ouders en één teamlid. De ouderwerkgroep vergadert regelmatig en is betrokken bij ‘grotere’ schoolactiviteiten, zoals de kerst- of paasviering. Ook is zij betrokken bij buitenschoolse activiteiten, bijvoorbeeld de avondvierdaagse.

Medezeggenschapsraad
In de wet staat dat ouders mogen meepraten over het onderwijs op de school van hun kind. Dat kan via de medezeggenschapsraad (mr). Hierin zitten ouders, docenten en andere medewerkers van onze school. De mr mag altijd advies geven. Voor sommige plannen heeft de school goedkeuring van de mr nodig. Alles wat de mr mag en moet doen, staat in een reglement. Net als de regels voor de verkiezingen van de leden. Vraag op school naar het reglement of stuur een e-mail naar mr@blink-veenendaal.nl.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Onze school maakt deel uit van stichting De Onderwijsspecialisten. Ook zij hebben een medezeggenschapsraad: de gmr. Hierin zitten ouders en medewerkers van álle scholen van de stichting. De gmr praat mee over onderwerpen die belangrijk zijn voor al deze scholen in speciaal onderwijs. Lees meer op www.deonderwijsspecialisten.nl/gmr

 

Wil je de leerkracht van je zoon of dochter spreken?

Bel na schooltijd of maak een afspraak via SchouderCom. Heb je andere vragen of opmerkingen? Dan kun je altijd een afspraak maken met de groepsleraar, de teamleider of zorgcoördinator.

Contact