Samen met partners en omgeving

De Blink werkt vaak en graag samen met partners in de omgeving.

Samen met andere scholen in de regio

Alle scholen in een regio werken samen aan passend onderwijs voor elke leerling. We noemen dat een samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband bepaalt welke leerlingen les krijgen op het speciaal onderwijs, en op welke school in speciaal onderwijs. Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Barneveld-Veenendaal. Samen zorgen we ervoor dat er voor alle leerlingen een passende plek is op een school dichtbij. Lees meer op www.passendonderwijs.nl.

Samen met De Toekomst

De samenwerking met De Toekomst vindt op toenemende wijze plaats op het gebied van stages en arbeidstoeleiding.

Samen met Het Perron

Samenwerking met Het Perron is er op gebied van arbeidstoeleiding. Er zijn ook plannen om het komende jaar te gaan kijken wat er mogelijk is op het gebied van leerlingen lessen laten volgen bij elkaar (Blink en het praktijkonderwijs).

Samen met zorg en begeleiding

De Blink werkt nauw samen met Reinaerde. Zij verzorgen bij ons op school de ambulante begeleiding, naschoolse opvang, vakantieopvang en sensorische integratietherapie. Ook organisaties als ’s Heeren Loo, Zideris en Philadelphia Zorg verlenen soms deze extra zorg.

Samen met IW4 en Het Werkt Nu

Sociaal werkbedrijf IW4 en Het Werkt Nu bieden training, selectie en arbeidstoeleiding aan leerlingen met een uitstroomperspectief Arbeidsmatige dagbesteding of Beschut werk. Werkbegeleiders en jobcoaches begeleiden leerlingen naar betaald werk. Het doel is dat leerlingen aan het eind van het traject passend werk gevonden hebben binnen een bedrijf.

Samen in gespecialiseerd voortgezet onderwijs

We zijn gestart met de uitwerking van een nieuwe organisatie voor gespecialiseerd voorgezet onderwijs (GVO) in Veenendaal. We willen thuisnabij onderwijs verzorgen voor alle jongeren in Veenendaal en omgeving die tijdelijk of blijvend aangewezen zijn op maatwerk dat in het reguliere voortgezet onderwijs niet te realiseren is. Hiervoor werken we samen met IW4 en verschillende partners uit het onderwijs. De Blink en de Donnerschool uit De Glind zijn de kartrekkers van het project.