Onze school

De Blink is een school voor voortgezet speciaal onderwijs. We bieden onze leerlingen een veilige, rustige en positieve plek om tot leren te komen. Zodat zij op weg gaan naar een volwaardige en zo zelfstandig mogelijke plek in de samenleving.

Onze school in het kort

Op De Blink zetten we ons onvoorwaardelijk in voor de ontwikkeling van elke leerling. We leggen de nadruk op die dingen die onze leerlingen wél kunnen leren. Waar liggen hun talenten? Waarin kunnen zij uitblinken? Hier passen wij ons onderwijs op aan. Bijzonder aan onze school is het leren in de praktijk. Je kind leert praktische vaardigheden op het gebied van wonen, werken, vrije tijd en burgerschap.
Voorgezet speciaal onderwijs De Blink telt:

  • 88 leerlingen tussen de 12 en 20 jaar
  • 8 groepen (van ongeveer 11 leerlingen)
  • 28 medewerkers

Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn verbinding, daadkracht en gelijkwaardigheid. Deze zie je terug in alles wat we doen.

Pedagogisch klimaat

We bieden ons onderwijs in een veilige en gestructureerde omgeving. Leerlingen voelen het vertrouwen om initiatief te nemen en zelf te handelen. Er is veel aandacht voor de basis om te komen tot ontwikkeling. We richten ons hierbij op de gebieden relatie (ik hoor erbij), competentie (ik kan het) en autonomie (ik kan het zelf).

Grondslag

Onze school heeft een christelijke grondslag met een open karakter. Leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers met verschillende achtergrond, afkomst en levensovertuiging gaan bij ons op school respectvol met elkaar om. We gaan uit van gelijkwaardigheid van iedereen die aan ons verbonden is.

Bezoek van de onderwijsinspectie

Eens per vier jaar bezoekt de Inspectie van het Onderwijs onze school. De inspectie beoordeelt scholen van zeer zwak tot goed. Ons onderwijs kreeg de laatste keer een voldoende. Dit betekent dat het bestuur voldoet aan de vereiste basiskwaliteit.

Aanmelden

Wil je een nieuwe leerling aanmelden? Voor de toelating van je kind tot een school voor voortgezet speciaal onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring nodig.

Neem gerust contact op