Onze doelen

Als school leren we ook. We willen ons onderwijs steeds blijven verbeteren. Elk jaar stellen we onszelf doelen. Hier lees je wat we vorig jaar bereikten en wat we komend jaar willen. Op school ligt ons jaarplan. Vraag er gerust naar!

Bereikt in 2021

  • Het leerlingenaantal bleef groeien. Om hen allemaal een plek te geven, moesten we op zoek naar een andere locatie. Aan het eind van het schooljaar kregen we een tijdelijke locatie toegewezen aan De Sterke Arm. De tijd voor de verhuizing was erg kort. Toch is het ons gelukt om ervoor te zorgen dat de leerlingen het nieuwe schooljaar konden starten op hun ‘nieuwe’ school. Wat een topprestatie!
  • Ondanks de lockdown konden onze leerlingen onderwijs volgen. Dit dankzij het uithoudingsvermogen de flexibiliteit van leerlingen, ouders en medewerkers. Hier zijn we erg dankbaar voor.

  • We zijn gestart met de uitwerking van een nieuwe organisatie voor gespecialiseerd voorgezet onderwijs (GVO) in Veenendaal. We willen thuisnabij onderwijs verzorgen voor alle jongeren in Veenendaal en omgeving die tijdelijk of blijvend aangewezen zijn op maatwerk dat in het reguliere voortgezet onderwijs niet te realiseren is.

  • Het team is bijgeschoold in de methode ‘Leespraat’ en ‘Trauma Sensitief Lesgeven’.

Nieuw jaar, nieuwe doelen

  • We gaan het leren in de praktijk verder uitwerken en verbeteren. Het doel is om leerlingen via groepsstages en individuele stages goed voor te bereiden op toekomstig werk.

  • We onderzoeken de methode ‘Werken aan’ voor rekenen/wiskunde, taal/lezen, Engels en stage.

  • Een deel van de praktijkvakken wordt gegeven in bedrijven en vormen van dagbesteding. Alle leerlingen kunnen hier schoolcertificaten behalen. Daarnaast maken we in september een start met de mogelijkheid voor leerlingen met een uitstroomprofiel arbeid, om praktijkverklaringen te halen op MBO niveau.

  • We gaan de LACCS-methodiek verder integreren in onze werkwijze, met name het ontwikkelings-denken. Het doel is dat we de ontwikkeling van leerlingen beter kunnen duiden en leerlingen beter kunnen begeleiden.

Onze resultaten

Wat gaat een leerling doen nadat zijn of haar tijd bij ons op school erop zit? Er zijn verschillende mogelijkheden.

Resultaten