Resultaten

Wat gaat een leerling doen nadat zijn of haar tijd bij ons op school erop zit? Er zijn verschillende mogelijkheden.

Wat verwacht de inspectie van ons?

  • Minimaal 25% van onze leerlingen vindt na school een betaalde baan.
  • Van onze leerlingen gaat 6,50% naar het mbo of een andere opleiding.
  • Van onze leerlingen ging 18,50% tussentijds naar een ander VSO
  • Van onze leerlingen vindt 50% beschut werk of een plek op de dagbesteding.
  • Na een jaar is 93,75% nog op de plek waar ze naartoe zijn gegaan.
  • Onze ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP's) kloppen voor 93,75% van onze leerlingen

Waar gingen onze leerlingen na school naartoe?

In schooljaar 2020-2021 stroomden 16 leerlingen uit. Van deze leerlingen vonden 4 leerlingen een betaalde baan, 18,5% ging naar ander voortgezet speciaal onderwijs, 6,25% startte met een praktijkopleiding (pro) en 50% vond een plek binnen dagbesteding of beschut werk. Deze cijfers verschillen van jaar tot jaar en worden sterk bepaald door de mogelijkheden van de groep leerlingen.

Kwamen onze leerlingen direct op de juiste plek?

We besteden heel veel tijd en aandacht aan het vinden van geschikte uitstroomplekken en bereiden leerlingen goed voor. Maar liefst 79% van onze leerlingen zit nog op de plek waar ze na school naartoe gingen. Zij zijn waarschijnlijk direct op de juiste plek terecht gekomen. Onze schoolnorm is behaald. Hier zijn we heel blij mee.

Onze doelen

Als school leren we ook. We willen ons onderwijs steeds blijven verbeteren. Elk jaar stellen we onszelf doelen. Hier lees je wat we vorig jaar bereikten en wat we komend jaar willen. 

Doelen