Wij geven voortgezet speciaal onderwijs. Onze leerlingen zijn zeer moeilijk lerend, hebben een meervoudige beperking, of zijn sociaal-emotioneel kwetsbaar. Met ruim 40 medewerkers bieden we hen pedagogisch en didactisch maatwerk.

Om te regelen Vakantie en vrije dagen Stages en praktijkervaring

Wij geven voortgezet speciaal onderwijs. Onze leerlingen zijn zeer moeilijk lerend, hebben een meervoudige beperking, of zijn sociaal-emotioneel kwetsbaar. Met ruim 40 medewerkers bieden we hen pedagogisch en didactisch maatwerk.

Om te regelen Vakantie en vrije dagen Stages en praktijkervaring

Wat onze school speciaal maakt

De Blink is een school waar we individuele onderwijsbehoeften centraal stellen en waar we zoveel mogelijk toe werken naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Ook zien wij bij iedere leerling zijn of haar talenten en helpen hem of haar die meer en meer te ontwikkelen.

Ik hoor erbij, ik kan het, ik kan het zelf

We bieden ons onderwijs in een veilige en gestructureerde omgeving. Leerlingen voelen het vertrouwen om initiatief te nemen en zelf te handelen. Er is veel aandacht voor de basis om te komen tot ontwikkeling. We richten ons hierbij op de gebieden relatie, competentie en autonomie.

Onze school
Ik hoor erbij, ik kan het, ik kan het zelf

Een doorlopend proces

Ons onderwijs is zo ingericht dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces doorlopen. We maken hierbij gebruik van eigentijdse methodes, die zijn afgestemd op het ontwikkelingsniveau van de leerling.

Ons onderwijs
Een doorlopend proces