Vakanties, studiedagen en lestijden

De eerste schooldag van schooljaar 2023-2024 is maandag 21 augustus. Onze leerlingen moeten minimaal 1000 onderwijsuren per jaar volgen. Daar houden we ons aan. Onze roosters en de jaarplanning zijn hierop gebaseerd.

Schooltijden

Onze schooltijden zijn van 08.45 tot 14.30 uur. Leerlingen kunnen vanaf 08.30 uur in de klas terecht. Medewerkers van de groep zijn dan aanwezig. Wij houden altijd toezicht totdat alle leerlingen naar huis zijn.

Pauzes

De pauzes zijn van 10.30 tot 10.50 uur en van 12.30 tot 12.50 uur.

Vakanties 2023-2024

Herfstvakantie
14 t/m 22 oktober
Kerstvakantie
23 december t/m 7 januari
Voorjaarsvakantie
17 t/m 25 februari
Goede Vrijdag en Tweede Paasdag
29 maart en 1 april
Meivakantie inclusief Hemelvaart
27 april t/m 12 mei
Tweede Pinksterdag
20 mei
Vrije dag
14 juni
Zomervakantie
12 juli (vanaf 12 uur) t/m 25 augustus

Studiedagen

23 oktober
Aansluitend na herfstvakantie
31 januari
2 april
Aansluitend na Pasen
7 juni
na avond4daagse

Op deze studiedagen is de school gesloten.