Vakanties, studiedagen en lestijden

De eerste schooldag van schooljaar 2022-2023 is maandag 22 augustus. Onze leerlingen moeten minimaal 1.000 onderwijsuren per jaar volgen. En daar houden we ons aan. Onze roosters en de jaarplanning zijn hierop gebaseerd.

Schooltijden

De Blink hanteert het 5-gelijkedagenmodel. Dit betekent dat de schooldagen van maandag tot en met vrijdag gelijk zijn. De lesdagen zijn van 8.45 uur tot 14.30 uur. Wij houden altijd toezicht totdat alle leerlingen weer naar huis zijn.

Pauzes

De pauzes zijn van 10.30 tot 10.50 uur en van 12.30 tot 12.50 uur.

Vrij vragen

Je kind krijgt vrij op bijzondere dagen zoals een huwelijk of begrafenis. Je kunt de vrije dag aanvragen bij de directeur.

Vakanties 2022-2023

Herfstvakantie
22 t/m 30 oktober
Kerstvakantie
24 december t/m 8 januari
Voorjaarsvakantie
25 februari t/m 5 maart
Goede Vrijdag en Pasen
7 t/m 10 april
Meivakantie
22 april t/m 7 mei
Hemelvaart
18 t/m 21 mei
Pinksteren
29 mei
Zomervakantie
8 juli t/m 20 augustus

Studiedagen

10 oktober
23 januari
6 april
9 juni

Op deze studiedagen is de school gesloten.