Op school

Onze school is een fijne en veilige omgeving voor leerlingen en medewerkers. Daar letten we op. En daarom houden we ons samen aan de volgende afspraken.

Activiteiten en vieringen

Activiteiten en vieringen zijn een onderdeel van het programma van onze school. Wij verwachten dat alle leerlingen hieraan meedoen. Tijdens de kerstviering zijn ouders van harte welkom. Ook organiseren wij een herfst- of voorjaarsmarkt, waar we door leerlingen zelfgemaakte artikelen verkopen. De groepen van de workshops op vrijdag laten dan hun resultaten aan de andere groepen zien. We sluiten het schooljaar af met een schoolfeest voor alle leerlingen.

Alcohol en drugs

Alcohol en drugs zijn verboden op school. Daar zijn wij heel stellig in. Als we merken dat een leerling alcohol of drugs bij zich heeft of gebruikt, volgen er sancties. We melden dit direct bij de politie en nemen ook contact op met ouders en verzorgers.

Calamiteiten

Wij doen ons best voor een veilige werk, leer-, en speelomgeving. De leerlingen staan onder voortdurend toezicht. Er zijn voldoende BHV’ers en EHBO’ers aanwezig en veel collega’s hebben een veiligheidsopleiding (VCA) gevolgd. Er is een ontruimingsplan en er vindt twee keer per schooljaar een ontruimingsoefening plaats. Voor uitzonderlijke situaties hebben wij een calamiteitenteam.

Eten en drinken

Alle leerlingen eten tussen de middag op school, in hun eigen groep, de kantine of op het schoolplein. Het brood, drinken en fruit nemen de leerlingen zelf mee. Wij hechten veel waarde aan gezonde voeding. Bij het eten is altijd de leraar of de onderwijsondersteuner aanwezig.

Mobiele telefoons

Leerlingen mogen een mobiele telefoon bij zich hebben. Gebruik van mobiele telefoons is tijdens de lessen niet toegestaan, tenzij de leerkracht hier toestemming voor geeft (bijvoorbeeld bij een zoekopdracht of het gebruik van de calculator). Het is verboden om foto’s en filmpjes te maken van andere leerlingen. Ook hanteren we een streng social media beleid.

Roken

Op onze school is roken altijd verboden. Dit verbod geldt binnen én buiten. Leerlingen mogen dus ook niet roken op het plein. Doen ze dit wel? Dan nemen we maatregelen.

Schoolkamp

Het voortgezet speciaal onderwijs gaat elke twee jaar op schoolkamp. Dit schooljaar is er van 3 tot en met 5 oktober kamp.

Verzekering

We hopen natuurlijk dat het niet nodig is, maar we zijn verzekerd tegen schade en ongevallen. Onze algemene aansprakelijkheidsverzekering dekt schade die door een van onze medewerkers is veroorzaakt. Onze ongevallenverzekering dekt schade door of met een voertuig van school. Je kind is als inzittende dan meeverzekerd. Tot slot keert onze ongevallenverzekering eenmalig een bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit van medewerkers, vrijwilligers en leerlingen.

Waardevolle spullen

Laat waardevolle spullen het liefst thuis. De school is niet aansprakelijk voor wat ermee gebeurt. Onze verzekering dekt geen schade die niet uitdrukkelijk door een van onze medewerkers is ontstaan. Dus geen verloren spullen, en ook geen telefoons of brillen die kapot zijn gevallen.