Naar school

We zijn elke dag blij onze leerlingen weer op school te zien! Hier lees je meer over vervoer naar school en wat te doen als je kind niet naar school kan.

Ziek en beter melden

Kan je kind niet naar school komen? Meld dit dan voor 8.30 uur via SchouderCom of bel 0318 – 74 34 79. De school is vanaf 7.45 uur telefonisch bereikbaar. Geef het ook door aan het de vervoersmaatschappij waarmee je kind reist. Fijn als je de dag vóór je kind naar school komt ook weer even belt. Dan houden we er rekening mee. Als je kind op school ziek wordt, nemen we contact met je op voordat je kind naar huis gaat.

Vervoer naar school

Veel van onze leerlingen komen met de taxi naar school. Je kunt vervoer naar school aanvragen bij de gemeente waarin je woont. De school geeft dan een verklaring af waarin staat dat zonder speciaal vervoer de leerling niet naar school kan komen. We stimuleren zelfstandig reizen. Leerlingen die binnen een straal van twee kilometer van de school wonen, maken gebruik van eigen vervoer. De regeling voor aangepast vervoer geldt in principe ook voor het vervoer van en naar de stages.

Thuisblijven

Is je kind lang of vaak ziek? Dan neemt de mentor of teamleider contact op. Samen zoeken we naar een oplossing zodat de leerachterstand niet te groot wordt. Eventueel kan de jeugdarts van de GGD advies geven over zorg en begeleiding. Vermoed je dat het door omstandigheden niet lukt om de verplichte 1000 uur onderwijs te halen? Meld dat dan zo snel mogelijk aan de directeur. Let op: wegblijven van school mag alleen bij ziekte. Alle andere gevallen noemen we spijbelen en we zijn verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar.

Te laat

Komt je kind te vaak te laat, dan heeft dit consequenties. De mentor heeft hierover contact met je.

Stalling

Fietsen horen thuis in de fietsenstalling. De school is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van vervoersmiddelen.