Om te regelen

We maken het ouders en leerlingen graag zo gemakkelijk mogelijk, maar sommige dingen kunnen we niet regelen. Doen jullie dat zelf?

Aansprakelijkheidsverzekering

Als je kind schade bij een ander veroorzaakt, kunnen de kosten hoog oplopen. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Sluit daarom een aansprakelijkheidsverzekering af voor je kind. Heb je een aansprakelijkheidsverzekering voor het hele gezin afgesloten? Dan is je kind vaak vanaf de geboorte automatisch meeverzekerd.

Beschermende kleding en schoenen

Leerlingen dragen beschermende kleding in praktijklokalen. Deze kleding krijgen ze van school. Voor een aantal werkzaamheden zijn ook werkschoenen verplicht. Regel zelf de werkschoenen.

Boeken en leermiddelen

Lesmateriaal zoals boeken en schriften regelt de school. De leerling neemt een eigen etui met pennen en potloden mee naar school.

Gymkleren en schoenen

Vrijwel alle leerlingen hebben twee keer per week gymles. Daarvoor hebben ze een korte sportbroek, een T-shirt en sportschoenen (geen zwarte zolen) nodig. Na de gymles wordt er gedoucht. Als je kind niet kan gymmen, meld je dit schriftelijk aan de groepsleerkracht.

Medicijnen

Als je kind tijdens schooltijd medicijnen gebruikt, dan is het belangrijk dat wij dit weten. Geef de medicijnen veilig en in de juiste dosering mee naar school. We bergen de medicijnen op school veilig op. Krijgt je kind andere medicijnen of verandert de dosering? Geef dit dan door aan de leraar. We kunnen ook helpen de medicatie toe te dienen. Dit doen we alleen met schriftelijke toestemming van ouders.

Ouderbijdrage

Wij vinden het prettig als ouders jaarlijks € 25 betalen voor feesten en speciale activiteiten. Ook voor schoolkamp of andere reisjes is een bijdrage gewenst. Zo doen we het samen! Kun of wil je deze bedragen niet betalen? Geen zorgen, je kind doet gewoon mee en merkt daar niets van. De ouderbijdrage is vrijwillig. De school beheert de bijdragen. In ons financieel jaarverslag staat waaraan het geld is uitgegeven.

Zwemkleding

Leerlingen krijgen zwemonderwijs in het Valleibad in Veenendaal. Iedere leerling neemt zijn eigen zwemspullen mee.