Praktijkervaring

Leren in de praktijk en stages nemen op onze school een belangrijke plek in. Ook leren we jongeren vaardigheden die ze in hun werk nodig hebben of die ze goed kunnen gebruiken in het leven. Zo zorgen we dat ze straks klaar zijn voor de volgende stap.

Leren in de praktijk

In ons voortgezet speciaal onderwijs leren we onze leerlingen om de vaardigheden en kennis die ze hebben opgedaan praktisch toe te passen. We richten ons op de gebieden wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. In de klas doen we dit onder andere met praktische opdrachten die gaan over echte situaties. Zoals een recept lezen, uitrekenen wat je nodig hebt en daarna een boodschappenlijstje maken. In de praktijkvakken Groen, Schoonmaak, Keuken en Techniek leren leerlingen praktische vaardigheden voor wonen en leven. Denk bijvoorbeeld aan plannen, taken uitvoeren en veilig en hygiënisch werken. Ook verbeteren ze hun sociale vaardigheden en leren ze samenwerken en overleggen.

Stage

Alle jongeren doorlopen tijdens hun schoolperiode een gefaseerd stagetraject. In de onderbouwgroepen start iedere leerling met een interne stage binnen de school. In de middenbouw nemen de leerlingen deel aan de LOL-stage (Leren in de praktijk). Deze stagevorm bestaat uit begeleid kennis maken met werk of dagbesteding in de praktijk. Onder leiding van een medewerker van de school werkt een groep leerlingen een dag per week binnen een bedrijf of een vorm van dagbesteding. Zo maken ze kennis met verschillende sectoren en ervaren ze wat het werk daar inhoudt. In de bovenbouw lopen leerlingen individueel stage. Deze stage kan in de bovenbouw uitgebreid worden naar vier dagen in de week.

Stagebureau

Het stagebureau van De Blink coördineert de stages. Voor stages buiten de school sluiten we een stagecontract af. Stagebegeleiding vindt plaats door gespecialiseerde praktijkondersteuners. Op verschillende momenten in het jaar bezoeken de stagecoördinator en de mentor van de leerling de stageplek. Het vervoer naar de stagebedrijven wordt door het stagebureau geregeld.

Nazorg

We blijven de leerlingen twee jaar na afloop van de schoolperiode volgen. We doen dit door middel van het digitale volgsysteem Attrack. We vragen de nieuwe school of werkgever hoe het gaat en of er zaken zijn waarbij wij als school kunnen ondersteunen.