Toetsen en examen

Ook in het speciaal voortgezet onderwijs worden leerlingen gewoon getoetst. En sinds schooljaar 2021-2022 krijgen onze leerlingen ook gewoon een diploma na hun examen. De vlag kan uit!

Toetsen

Onze school hanteert naast methodegebonden toetsen ook landelijk genormeerde toetsen. Dit zijn onder meer de Cito-toets voor speciale leerlingen en Cito-voorbereiding op arbeid en dagbesteding. De vorderingen van leerlingen stellen we vast aan de hand van doelen op de leerlijnen van het Centrum voor Educatieve Dienstverlening (CED-Groep). Dit doen we door observaties.

 

Diploma

Een diploma is iets om trots op te zijn! Leerlingen kunnen ermee laten zien wat ze geleerd hebben. En welke resultaten ze hebben gehaald. Ook op het voortgezet speciaal onderwijs. Een leerling krijgt een diploma niet zomaar. Hij of zij moet bijvoorbeeld genoeg stage hebben gelopen én een goed portfolio hebben gemaakt. Meer weten of het reglement lezen?

Diploma