Zorg

Soms heeft een leerling extra hulp of zorg nodig die binnen de klas niet mogelijk is. Hij of zij kan dan ondersteuning krijgen van gespecialiseerde zorgprofessionals op school.

Aanbod op maat

Iedere leerling krijgt het aanbod en de zorg die hij nodig heeft. De groepsleraar voert deze ondersteuning samen met de klassenassistent uit. Ze kunnen hierbij gebruikmaken van de expertise van de teamleider of zorgcoördinator. Bij specifieke leer- en ontwikkelingsproblemen overleggen de leraar en de zorgcoördinator met de Commissie voor de Begeleiding.

Commissie voor de Begeleiding (CvdB)

Onze Commissie voor de Begeleiding beoordeelt of een leerling geholpen is met speciale zorg. Zo bekijkt de commissie bijvoorbeeld of een leerling therapie nodig heeft, en welke dan. We stemmen zorg en onderwijs dan steeds zo goed mogelijk op elkaar af.

Extra zorg in het onderwijs

Ouders van kinderen met een grote zorgbehoefte kunnen soms een indicatie voor ambulante of individuele begeleiding in het onderwijs aanvragen. Deze extra zorg wordt grotendeels in de klassen verzorgd en mogelijk gemaakt vanuit de Jeugdwet of de Wet langdurige zorg. Als de indicatie wordt afgegeven, bekijken we in overleg hoe we de extra zorg inzetten en wat daarmee bereikt moet worden. Medewerkers van Reinaerde verlenen deze extra zorg bij ons op school.

Therapie onder lestijd

Sommige leerlingen worden behandeld door een fysiotherapeut, bewegingstherapeut, speltherapeut of logopedist. Dat kan als het nodig is onder lestijd. Omdat dan sprake is van een andere inzet van onderwijstijd, hebben we hierover vooraf overleg. De CvdB besluit vervolgens of er toestemming wordt gegeven.

Zorgcoördinator

De zorgcoördinator coördineert de samenhang tussen zorg en onderwijs bij ons op school. Hij of zij spreekt met leerlingen, ouders en docenten over de zorg die het beste bij de leerling past. Ook coacht hij of zij begeleiders en praktijkvakdocenten. Ons zorgaanbod is altijd gericht op ondersteuning van het leerproces.

Logopedist

Op onze school werkt een dag in de week een vaste logopediste. Zij biedt logopedische ondersteuning en geeft advies en voorlichting aan ouders en leraren. Het accent in de begeleiding ligt op (totale) communicatie door woord, beeld en gebaar. Waar nodig verwijzen we door naar eerstelijns logopedie.

Schoolmaatschappelijk werker

Leerlingen en ouders en verzorgers kunnen met vragen of problemen altijd terecht bij onze schoolmaatschappelijk werker. Aarzel niet: wij vinden het alleen maar fijn en goed als je contact opneemt. Hun contactgegevens vind je achterin deze gids.

Opvang

In sommige gevallen kunnen leerlingen gebruik maken van naschoolse opvang, zaterdagopvang of vakantieopvang. Daar is een beschikking Jeugdwet voor nodig. Wil je hier gebruik van maken? Neem dan contact op met Reinaerde via 06-10320201 . Er zijn ook andere organisaties die deze opvang aanbieden. Op school hebben we een lijst met contactgegevens. Als een indicatie verplicht is, kun je deze via het Centrum Jeugd en Gezin aanvragen. Zij beoordelen of je zoon of dochter in aanmerking komt.

Werken bij De Blink

Je bent welkom! Onze vacatures vind je via deze website. Heeft het speciaal onderwijs jouw hart? Abonneer je op onze job alert en we houden je op de hoogte van nieuwe vacatures.

Werken bij