Onderwijsprogramma

Alle leerroutes hebben vakgebieden en een onderwijsinhoud die van belang zijn voor de toekomst van uw kind. Hierin verschillen de leerroutes. Als voorbeeld wordt in leerroute 4 meer aandacht besteed aan schriftelijke taal en wereldoriëntatie, terwijl we in leerroute 2 meer aandacht besteden aan mondelinge taal en zelfstandigheid. Het vakkenpakket voortgezet speciaal onderwijs (vso) is landelijk vastgesteld en ziet er als volgt uit:

  • Nederlandse taal
  • Rekenen en wiskunde
  • Mens, natuur en techniek
  • Mens en maatschappij
  • Sport en bewegen
  • Culturele oriëntatie en creatieve expressie
  • Leergebied-overstijgende doelen zoals
  • ‘Leren leren’ en sociale vaardigheden
  • Voorbereiding op arbeid of dagbesteding
  • Engels (leerroute 4)