Stage en nazorg

Alle jongeren doorlopen tijdens hun schoolperiode een gefaseerd stagetraject. In de onderbouwgroepen start iedere leerling met een interne stage binnen de school. In de middenbouw nemen de leerlingen deel aan de LOL-stage (Leren Op Locatie). Deze stagevorm bestaat uit begeleid kennis maken met werk of dagbesteding in de praktijk. Onder leiding van een medewerker van de school werkt een groep leerlingen daarbij een dag per week binnen een bedrijf of een vorm van dagbesteding. In de bovenbouw lopen leerlingen individueel stage. Deze stage kan in de bovenbouw uitgebreid worden naar vier dagen in de week.

De trajectbegeleider van De Blink coördineert de stages. Voor stages buiten de school sluiten we een stagecontract af. Op verschillende momenten in het jaar bezoeken de trajectbegeleider en de mentor van de leerling de stageplek. Het vervoer naar de stagebedrijven wordt door de trajectbgeleider geregeld.

We blijven de leerlingen twee jaar na afloop van de schoolperiode volgen. We houden zeker tweemaal per schooljaar contact met onze schoolverlaters om te volgen of het goed gaat en of er vragen zijn, waarbij we kunnen ondersteunen. Dit gaat door middel van het digitale volgsysteem Attrack.