Samen met ouders

Een goede samenwerking met ouders is voor ons essentieel. Goede afstemming tussen wat u thuis van uw zoon of dochter ziet en wat op school wordt gezien en aangeboden, draagt bij aan het welzijn van uw zoon of dochter. We vinden het daarom belangrijk om regelmatig contact te hebben.

Oudergesprekken

Bij alle nieuwe leerlingen komt onze schoolmaatschappelijk werker op huisbezoek. In dit gesprek kijkt de schoolmaatschappelijk werker met u terug en kunt u de eerste ervaring met onze school delen. In het speciaal onderwijs, en meestal ook in het voortgezet speciaal onderwijs evalueren we aan het eind van het schooljaar met u de vorderingen van uw zoon of dochter. In het speciaal onderwijs wordt de evaluatie halverwege het schooljaar ook met u besproken.

Tijdens de gesprekken heeft u de gelegenheid de afgelopen periode te bespreken en vooruit te kijken naar de volgende. We vinden het van groot belang dat u als ouders aanwezig bent bij deze besprekingen. Naast deze besprekingen kunt u natuurlijk ook tussentijds een gesprek aanvragen als daar aanleiding toe is. Binnen het voortgezet speciaal onderwijs is – waar mogelijk – de aanwezigheid van de leerling zeer wenselijk. Wilt u de leerkracht van uw zoon of dochter spreken, belt u dan alstublieft na schooltijd of maakt u hiervoor een afspraak. Een medewerker spreken onder lestijd is meestal niet mogelijk en wenselijk.

Ouderwerkgroep

De ouderwerkgroep organiseert veel praktische zaken binnen onze school en verleent deze hulp ook zelf. In de werkgroep zitten op dit moment zes ouders en één teamlid. De ouderwerkgroep vergadert regelmatig en is betrokken bij ‘grotere’ schoolactiviteiten, zoals de kerst- of paasviering. Ook is zij betrokken bij buitenschoolse activiteiten, bijvoorbeeld de avondvierdaagse.

Wilt u hen mailen, dan kan dat via info@blink-veenendaal.nl

Stuur ons een e-mail

Ouderavonden

Aan het begin van het schooljaar houden we een informatie- en kennismakingsavond, in de tweede helft van het schooljaar houden we vaak een thema-avond rondom een onderwerp dat bij ouders leeft. Ook hebben we op het speciaal onderwijs in het najaar een Inloopavond aan de hand van een thema en in het voorjaar een Open Huis. Op een avond voor de kerstvakantie is er de gemeenschappelijke kerstviering met ouders en belangstellenden.