Begeleiding in de klas

Elke groep heeft één of meerdere leraren. Iedere leraar is de mentor van een aantal leerlingen. Daarnaast zijn in de meeste klassen dagelijks klassenassistenten. Binnen de school werken verder een psycholoog, een logopedist en ambulant begeleiders. Deze laatste groep wordt meestal betaald vanuit een persoonsgebonden budget, uit de Wet langdurige zorg, of andere aanvullende middelen bijvoorbeeld vanuit de Jeugdwet.